Web de

Joaquim Amat-Piniella

Escriptor i intel·lectual manresà (1913-1974)

"foren els ulls terriblement cansats de l'Amat-Piniella allò que més coses
em van saber dir del que havia significat l'infern nazi". (Montserrat Roig)

Dues visions de Manresa

Joaquim Amat-Piniella
(“El Dia”, 14-6-1933)

 

Sota aquest títol, el nostre company J. Amat i Piniella ha publicat el següent treball al programa oficial de la XV Volta Ciclista a Catalunya, organitzada per la Unió Esportiva de Sans:

Parlar de la ciutat de Manresa, sense caure en els consabuts tòpics de la seva història i de la seva economia, no és una tasca gens fàcil. Se n’ha tractat tant i tant de la seva brillant intervenció en totes les vicisituds històriques catalanes i de la seva potencialitat industrial, comercial i agrícola, que emprar-ho ací com a tema seria pecar de repetició i mermar el, ja de si, minço interès d’aquest modest comentari.

***

L’home necessita exercici. Això no pot negar-ho ningú. Però cal que l’exercici sigui total. Circumscriure l’exercici al cos, negligint l’esperit, o a la inversa, seria donar una preponderància perjudicial a aquest sentit de totalitat que ha d’informar les coses humanes.

És per aquest motiu, que un poble serà tant més perfecte com més ben compaginades estiguin en ell les dues activitats.

Manresa pot vanagloriar-se d’ésser una ciutat modèlica en aquest aspecte. Són nombrosíssimes les entitats esportives que treballen per a la millora física dels ciutadans. I no deixen d’ésser-ho, les agrupacions o institucions que tenen una actuació netament encaminada cap a la seva elevació cultural.

Entre les primeres esmentarem el Centre d’Esports de Manresa, la Penya Ciclista Manresana, la Penya Ciclista Bonavista, la Unió Esportiva de Caçadors i Pescadors de Manresa, la Caça i Pesca Legal de Manresa i la seva Comarca, el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, el Centre Excursionista Montserrat, el Billar Club Magèstic, el Billar Club Manresa, Manresa Basquet-Bol, Representació del Tir Nacional, múltiples seccions esportives dels centres polítics i recreatius, i penyes d’amics, tan entusiastes com nombrosos.

Ens cal constatar com un fet altament significatiu, que a Manresa la passió política, que arreu s’ha desvetllat, de la proclamació de la República ençà, no ha fet minvar l’afició a l’esport. I això degut segurament a què les nostres entitats no han sofert aquella inflació desmesurada, producte de desviacions polítiques, durant els anys de la Dictadura. L’afició manresana ha tingut sempre aquella uniformitat sòbria de quan és arrelada i no merament circumstancial. Direm més encara: A mesura que el públic va adquirint una maduresa, es multipliquen progressivament els centres dedicats a la cultura física en el seu aspecte més ampli. En aquest pas, Manresa arribarà, sen dubte, a omplir dignament i a no trigar gaire, aquells buits que com és natural encara resten en la seva contextura esportiva.

Però, com ja hem insinuat més amunt, si aquesta perspectiva  ens afalaga, és perquè Manresa no es queda enrera en el camp de l’esperit. Tenim dues biblioteques populars, una de la Generalitat i una altra de la Caixa d’Estalvis, que cada dia es veuen més concorregudes. Hi ha entitats de caràcter social, recreatiu o polític, com, per exemple, l’Associació de Dependents, l’Ateneu Obrer Manresà, l’Orfeó Manresà, Amics del Teatre, Penya Ara, i Associació de la Premsa.

Manresa és, doncs, en aquests dos aspectes, una de les poblacions més importants de Catalunya. Hi ha en el seu sí, homes que, plens de joventut, treballen per a seguir endavant en aquest camí esplèndid de possibilitats. Ella sent tant vivament com el primer, aquell doble ideal, cada dia més antic i a l’ensems més nou, que féu de la Grècia antiga un poble: enfortit el cos i elevar l’esperit dels homes.

 

J. AMAT I PINIELLA
Manresa, 8 de maig de 1933