Web de

Joaquim Amat-Piniella

Escriptor i intel·lectual manresà (1913-1974)

"foren els ulls terriblement cansats de l'Amat-Piniella allò que més coses
em van saber dir del que havia significat l'infern nazi". (Montserrat Roig)

Els nous ajuntaments

Crònica

Joaquim Amat-Piniella
(“El Dia”, 12-10-1936)

 

Les necessitats revolucionàries van fer que després del 19 de juliol, es constituïssin espontàniament arreu de la nostra terra els Comitès Antifeixistes. Això va fer que la immensa majoria de poblacions hi haguessin dos organismes amb unes atribucions similars, la qual cosa era motiu, no que s’establís una competència de funcions, si no que un d’ells actués a precari. Més ben dit: que es trobés subordinat a les ordres de l’altre. Aquesta anomalia que en els primers moments era excusable, hauria acabat per a produir un trastorn en el desenvolupament de la vida en les diverses poblacions i ensems hauria restat eficàcia a la tasca dels elements antifeixistes per tal de servar l’ordre revolucionari, tant indispensable per assolir el triomf final.

A corregir aquests defectes van els decrets dissolent els Comitès Antifeixistes i dictant normes per a la formació dels nous Ajuntaments. Era necessària aquesta mesura per tal de donar una estructura eficient als Municipis que respongui a les exigències del moviment que vivim. Nosaltres, com a demòcrates convençuts que som, hauríem volgut que hagués estat cada poble el que hagués escollit, els homes que haguessin representat proporcionalment les forces de cada partit. Però, el moment exigeix que no es vagi amb dubtes i vacil·lacions, sinó que cal una actuació decidida per tal de no perdre temps davant un enemic que no solament és al front, ans mantes vegades està emboscat dintre les nostres mateixes files.

És veritat que les normes dictades per a la constitució, quant a la proporcionalitat, en algunes poblacions no s’adiu exactament amb les forces que cada organització hi té. A Manresa mateix, la distribució no reflexaria pas exactament la força de cadascú. Però, com ha dit molt bé el Primer Conseller, senyor Terradelles, «s’ha de tenir en compte ques tracta d’una disposició amb caràcter general i ningú no s’ha de deixar portar amb un mesquí esperit localista. Tothom ha de pensar que si el Consell de la Generalitat ha arribat a un punt de coincidència cal que sigui mantingut per tothom».

Dintre pocs dies es constituiran els nous Ajuntaments. Cal remarcar aquest fet, puix que això ajudarà a que la vida prengui el ritme revolucionari que les circumstàncies aconsellen, sense dualitat de funcions, sinó ben units per a la més gran contundència i eficàcia de la lluita contra el feixisme.

A. P.