Web de

Joaquim Amat-Piniella

Escriptor i intel·lectual manresà (1913-1974)

"foren els ulls terriblement cansats de l'Amat-Piniella allò que més coses
em van saber dir del que havia significat l'infern nazi". (Montserrat Roig)

Juraments en bicicleta

Joaquim Amat-Piniella
(“ARA”, núm. 6 - agost 1932)

 

A J. Martí Farreres, avi.

Havies estat l’amiga d’un oncle meu,
i em consta
que et plavia, més que mai,
quan voltava a l’entorn teu,
muntat a la bicicleta dels amors segurs...

Quan t’ensenyava, dibuixat,
l’infant que tindríeu, més tard,
així que els ocells
haurien oblidat el to de llur veu
i els avions abastarien nius d’estels
dintre els recers de cada migdiada.

També sé que l’oblidares
un cop hagué caigut de la seva bicicleta...

J. Amat i Piniella

Del recull en preparació «METEORS».