Papers
catalans
a Àvila

Carta de Pere Bosch Gimpera a Carles Pi i Sunyer en què li adjunta una proposta de la Comissió depuradora del personal universitari i la reformulació que n’ha fet el Ministerio. (1/7/1937)