Els bombardeigs franquistes
a Manresa (1938-39)

Portada

Durant la Guerra Civil (1936-39) el nucli urbà de Manresa patí dos bombardeigs de l’aviació franquista:

  • el del 21 de desembre de 1938, que produí un mínim de 33 morts
  • el del 19 de gener de 1939, que produí un mínim de 2 víctimes mortals
    (oficialment, no n’hi hagué cap).

Els bombardeigs tingueren lloc durant les darreres setmanes de la guerra, quan aquesta ja estava completament decantada a favor de l’exèrcit franquista. L’objectiu era clar: desmoralitzar completament la població civil.

A Catalunya els bombardeigs aeris van provocar la mort de més de 5.000 persones, la gran majoria de les quals eren dones i criatures.

Catalunya fou un banc de proves del que s’esdevingué poc després a la II Guerra Mundial, quan les potències contendents aplicaren les tàctiques aèries que havien experimentat al nostre país.

Aquest web pretén donar a conèixer un capítol tràgic força desconegut de la nostra història més recent i recuperar i recordar els noms i les històries de les persones que moriren a Manresa, víctimes innocents d’aquesta aleshores nova forma de terror bèl·lic.

 
 
      Balanç dels 2 bombardeigs franquistes a Manresa
 
      35 morts identificats: 2 soldats i 33 persones civils.
 
      Entre les víctimes hi havia 6 nens i nenes de menys de 13 anys i 12 dones d’entre 15 i 66 anys.

 

"... los cañonazos y ametralladoras de su aparato barren inmundicias...” 

(Fragment d’un text escrit pel familiar d’un pilot de l’aviació
franquista que descriu un atac aeri sobre Manresa, el gener del 1939)

 

 

                                                                              Joaquim Aloy i Pere Gasol