Els bombardeigs franquistes
a Manresa (1938-39)

Els bombardeigs

Bombardeig del 21 de desembre del 1938

21-12-1938. “Parte de campaña” de la Sección Operaciones del Estado Mayor del Ejército del Aire, corresponent al 21-12-1938, que menciona el bombardeig de Manresa a càrrec de la 2ª Brigada de l’”Aviación Hispana”. També podem veure la mateixa referència segons el “Boletín de Información” de la Jefatura del Aire. (Archivo Histórico del Ejército del Aire, de Villaviciosa de Odón i Archivo General Militar de Ávila. Instituto de Historia y Cultura Militar. Ministerio de Defensa).

22 desembre del 1938. El servei d’espionatge radiofònic de la Legió Còndor alemanya informa a l’exèrcit franquista dels efectes del bombardeig aeri sobre Manresa segons les notícies d’una ràdio republicana. Podem veure el text en alemany i en la seva traducció al castellà. (Archivo General Militar de Ávila. Instituto de Historia y Cultura Militar. Ministerio de Defensa).

Desembre 1938. Informació municipal de les destruccions patides a Manresa a causa dels bombardeigs del dia 21. (Arxiu Municipal de Manresa)

14-11-1940. Document extret de la “Causa General” en què s’informa de les destrosses que va ocasionar el bombardeig del 21 de desembre a la casa i a la fàbrica de cintes del Sr. Antonio Chia. (Arxiu Comarcal del Bages)

Llibre d'actes de la Creu Roja de Manresa corresponent al dia 21 de desembre del 1938. S'hi assenyalen les persones ferides pel bombardeig aeri d'aquell dia que foren ateses mèdicament al Dispensari de l'entitat, i les que, ferides amb més gravetat, foren traslladades pels camillers als hospitals de la ciutat, així com els cadàvers que foren duts al cementiri. Es pot observar com, només al carrer de la Llibertat, hi hagué tres morts i un ferit. (Arxiu Comarcal del Bages).

22-12-1938. Autorització judicial de l’enterrament de les germanes Maria i Marina Gibert, mortes pels bombardeigs aeris del dia 21. (Arxiu Municipal de Manresa).

Recordatori de la mort d’Ignasi Corrons i Lladó, mort com a conseqüència del bombardeig aeri del 21 de desembre de 1938 a Manresa. Segons el document, diverses misses d’aquell dia -al cap d’un any de l'esmentat bombardeig i d’11 mesos de l’entrada dels franquistes a la ciutat- es feien en record seu. El text -escrit obligatòriament en castellà- diu que Ignasi Corrons va ser “víctima de la aviación”. Aquest eufemisme servia, en aquells temps de dictadura, per amagar la realitat dels bombardeigs aeris franquistes sobre la població civil i que el govern del general Franco mai va reconèixer oficialment.. (Col·lecció familiar).

Bombardeig del 19 de gener del 1939

17-18 de gener del 1939. Activitat aèria de la Legió Còndor sobre carreteres i ferrocarrils de l’entorn de Manresa dos dies abans del segon bombardeig. En la ofensiva final de Catalunya les tres aviacions de l’exèrcit franquista (Còndor, Legionària i Hispana) combinaren les seves accions contra el territori i els seus habitants. (Archivo General Militar de Ávila. Instituto de Historia y Cultura Militar. Ministerio de Defensa).

19 de gener del 1939. “Parte de campaña” de la Sección Operaciones del Estado Mayor del Ejército del Aire. Aquell dia Manresa fou bombardejada i ametrallada des de l’aire.Al matí, fou bombardejat, entre d’altres, el sector de l’estació del Nord (segons aquest document, a càrrec de 10 avions) i, a la tarda, caces de fabricació alemanya metrallaren l’estació de Manresa-Alta. El darrer document reprodueix el mateix text però amb italià. El destinatari del document era l’Aviazione Legionaria Italia. (Archivo General Militar de Ávila. Instituto de Historia y Cultura Militar. Ministerio de Defensa i Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare. Roma)

19 de gener del 1939. Informe de la “Región Aérea de Levante” de l’exèrcit franquista sobre els metrallaments contra les tropes republicanes en retirada al sector de la carretera de Calaf a Manresa. (Archivo General Militar de Ávila. Instituto de Historia y Cultura Militar. Ministerio de Defensa).

20-21 gener del 1939. Activitats de l’”Aviación Hispana” i de la Legió Còndor alemanya al sector de Manresa segons els informes de l’Aviazione Legionaria italiana. Una mostra de la bona coordinació entre les tres aviacions franquistes que atacaren Catalunya al final de la guerra. (Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare. Roma).

23-24 gener del 1939. Atacs aeris de la “Aviación Hispana” franquista al voltant de Manresa davant de la imminent ocupació de la ciutat. (Archivo General Militar de Ávila. Instituto de Historia y Cultura Militar. Ministerio de Defensa i Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare. Roma).

L’Aviazione Legionaria italiana relaciona els objectius a bombardejar del tram de ferrocarril entre Lleida i Manresa. (Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare. Roma)