Documents INÈDITS
de Lluís Companys
i Carme Ballester

Esqueles de Lluís Companys

 

410

Esquela enviada per Carme Ballester l’octubre de 1944, amb motiu del quart aniversari de la mort de Lluís Companys. Hi escriu la següent indicació: “La fotografia fou feta el mes de febrer de 1940”. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).

 

 

D1-sobre D2-sobre
Esquela-bona-a Esquela-bona-b

Esquela enviada per Carme Ballester a Josep Ester l’octubre de 1945, amb motiu del cinquè aniversari de la mort de Lluís Companys. S'hi pot veure el sobre que l'acompanyava. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam).