Documents INÈDITS
de Lluís Companys
i Carme Ballester

Full volant editat pel Front Obrer Revolucionari Català Antifeixista

 

J J2  
J3 J4 Ballester473

Text de la traducció del full volant antifranquista de denúncia de l’execució de Companys. Intitulat “Per què fou afusellat Lluís Companys?”, el document fou traduït pel Consolat d’Alemanya a Barcelona el 28 de novembre de 1940. Incorporat posteriorment a l’expedient de Carme Ballester, ofereix una descripció força fidel de la detenció i execució del president de la Generalitat. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Amsterdam). (Aquí en podeu llegir la traducció al català: Full volant clandestí que parla de l'execució de Companys - Carta del consolat d'Alemanya sobre l'execució del president Companys (traducció) )