Portada

En aquest web us oferim dos documents inèdits d’una gran rellevància històrica. Es tracta de dues cròniques manuscrites redactades per les monges dominiques del Convent de Santa Clara de Manresa.

Al primer document es relaten els fets de la Setmana Tràgica (1909), que a la capital del Bages tingué una gran incidència i que va comportar l’exclaustració de les monges durant cinc dies. S’hi descriu la seva angoixa en veure que els escamots revolucionaris ja havien començat a cremar esglésies, la sortida del convent i el seu refugi en cases de familiars i veïns. Gràcies a aquest document podem saber que el Convent de Santa Clara va acollir les monges de les Caputxines i les de l’Ensenyança, després de l’incendi.

L’altre document és el dietari dels fets que afectaren la comunitat entre els anys 1922 i 1958. S’hi parla de la seva vida interna: les celebracions religioses, les visites  de personalitats eclesiàstiques, les diferents obres de millora, la malaltia i mort d’algunes monges, les donacions de diners i béns mobles, etc. S’hi constata també la “pena” que els produeix la proclamació de la República. El capítol més extens, però, és dedicat als fets succeïts el juliol de 1936, quan es veuen obligades novament a sortir del convent i a refugiar-se en diferents cases, tret de quatre monges que s’instal·len a casa d’un capellà, que acabarà sent detingut pels revolucionaris. S’hi descriu l’entrada al convent d’un grup armat, les destrosses ocasionades i el progressiu retorn a la normalitat el 1939, amb la recuperació d’una part de documentació i de béns salvats durant la guerra.

Els documents presenten un gran interès no només per conèixer la història del convent sinó també la de Manresa, ja que s’hi descriuen diferents fets de gran transcendència ciutadana. Alguns dels esdeveniments narrats eren completament desconeguts fins ara.

En aquest web podeu llegir també la valoració que dels dos documents fa Marc Torras, director de l’Arxiu Comarcal del Bages. També s’hi inclou una tria dels fragments més significatius.

Hem respectat l’ortografia dels textos, redactats en un català que no incorpora la normativa fabriana. Només n’hem corregit l’accentuació i la puntuació per facilitar-ne la lectura i comprensió. A partir del 1939, després de l’ocupació franquista, el text apareix redactat en castellà.

Agraïm a la comunitat del Convent de Santa Clara que ens hagi permès la difusió d’aquests documents. La voluntat comuna és la de continuar divulgant altres documents i materials d'interès històric. Per tant, es tracta d'un web obert a noves incorporacions en els propers mesos.