Correspondència inèdita 
de Lluís Companys, Pau
Casals i altres personalitats catalanes  
(Fons Jaume Creus i Ventura)

CARTA DE PERE FOIX A JAUME CREUS (carta 3)

Aeròdrom Canudas

Barcelona

Aeròdrom:

PRAT DE LLOBREGAT

Oficines:

Avinguda del 14 d’abril, 463 bis

Telèfon 76.651

BARCELONA

 

Maig 3

Amic Creus,

Perdoneu la meva absència d’ahir. Vaig sortir de casa a les 10 hores 15 i al ésser al carrer de Balmes vaig tenir pannes d’electricitat, o siga de botzina i de llums, vaig tractar d’arranjar-ho, no podent fer-ho, vaig anar a deixar el cotxe al garatge, passant per carrers poc vistos. Quant sortia del garaig eren les onze i vaig creure hora molt improcedent per anar per les cases. 

Aquesta és la rahó de la meva absència d’ahir. Perdoneu novament i maneu del vostre bon amic

Josep Canudas