Espinàs i Manresa 

Crèdits


Autors de l'entrevista: Josep Alert, Joaquim Aloy i Pere Gasol

 

Càmera: Dídac Garcia Martínez

 

Disseny i edició vídeos: Arnau Aloy i Olivé

 

L'entrevista a Josep Maria Espinàs tingué lloc al seu domicili el 30 de gener de 2010

 

Manresa, març del 2010