Espinàs i Manresa 

Manresans

Entrevista a Josep Maria Espinàs

(Realitzada per Josep Alert, Joaquim Aloy i Pere Gasol, el 30 de gener del 2010. Càmera: Dídac Garcia)

 

Joaquim Amat-Piniella, K.L.Reich i El Casino dels senyors (5'10")

 

Celestí Martí Farreras (46")

 

Josep Tomàs Cabot (38")