Les 28 fotografies de
Francesc Boix a Manresa

Ajudeu-nos a identificar les fotografies

En relació a aquestes fotografies de Manresa, si teniu alguna informació sobre la data, naturalesa, característiques, persones que hi apareixen retratades, etc., us agrairem molt que ens ho comuniqueu. Qualsevol informació, per petita que sigui, ens pot ser molt útil en la tasca de documentar fidedignament les fotografies.

Per a qualsevol informació adreceu-vos al correu: memoria@memoria.cat