Les 28 fotografies de
Francesc Boix a Manresa

Crèdits

Procedència de les 28 fotografies de Francesc Boix: Comissió de la Dignitat

Procedència dels documents i retalls de premsa: Arxiu Comarcal del Bages

Textos i recerca: Joaquim Aloy

Maquetació: Oriol Perramon

Disseny: Arnau Aloy i Olivé

Agraïments: Comissió de la Dignitat, Anna Maria Batalla Solà, Jordi Algué, Marc Torras

Manresa, 30 de juny de 2015

Associació Memòria i Història de Manresa