El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Altres homenatges i nomenaments. Documents

 

Nomenament del bisbe Joan Perelló com a fill adoptiu de Manresa

   

Gener del 1952: acord de l'Ajuntament de Manresa de nomenar fill adoptiu de la ciutat el bisbe de Vic, Joan Perelló Pou, amb motiu dels seus 25 anys al bisbat. Carta del bisbe en què agraeix el nomenament. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Homenatge a l'alcalde Domènec Prunés

     

(Document sense data): nota de la comissió d'homenatge a l'alcalde Domènec Prunés, en què es demana "la aportación del vecindario" per oferir-li "un bastón de mando". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Homenatge a Ricardo Suárez

     

Maig de 1948: portada de l'expedient d'homenatge a Ricardo Suárez Roselló, tinent coronel de la Caserna del Carme. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Homenatge a Alejo Sánchez

     

30/7/1952: integrants de la taula del sopar d'homenatge al comissari de policia Alejo Sánchez de la Peña, amb motiu d'haver-se d'absentar Manresa. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Homenatge a Joan Gallifa

   

Novembre de 1954: homenatge a Joan Gallifa Soler, president de la Cambra de Comerç i Indústria. Factures dels detalls regalats: una “Encomienda de Mérito Civil”, condecoració en or sufragada pels components de l’Ajuntament, i una miniatura “Alfonso X el Sabio”, sufragada per la Caixa d’Estalvis i la Cambra de Comerç. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Homenatge a Joaquim Borràs

   

Juliol de 1955: homenatge a Joaquim Borràs Ferrer. Llista nominal de persones que assistiran al sopar i relació dels donatius aportats pels convidats. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Obsequi als excombatents de les guerres de Cuba i Filipines

   

Anys 1956 i 1957: relació d’excombatents manresans que havien participat en les guerres de Cuba i Filipines i contingut dels lots que l’Ajuntament els oferí amb motiu de la Fiesta de la Liberación. (Arxiu Municipal de Manresa).

Torna a dalt