El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Batallons de treballadors. Documents

     

4/4/1939: notificació manuscrita del cabo jefe del destacamento del Batalló de Treballadors núm. 149 a l’alcalde de Manresa. Li demana que designi un metge per al destacament. El doctor enviat és el senyor Tuneu. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

28/6/1939: notificació manuscrita del tinent comandant del Batalló de Treballadors núm. 163 de la quarta companyia, en què comunica a l’alcalde de Manresa que Jaume Reig Torruella ha estat llicenciat d’aquest batalló. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

15/8/1939: petició manuscrita adreçada a l’alcalde per Joan Vives Mas, soldat que compleix serveis al batalló núm. 162, perquè intercedeixi per tal que li concedeixin un permís per passar uns dies amb els seus pares amb motiu de la Festa Major de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

22/8/1939: comunicació adreçada a l’alcalde de Manresa per part del tinent en cap accidental del Batalló de Treballadors núm. 4. Notifica la mort de Fèlix Soler Jorba, soldat que formava part de l’esmentat batalló, i que va perdre la vida en esclatar-li una bomba mentre es banyava al riu Zújar. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

29/8/1939: notificació a l’alcalde de Manresa del cap del Batalló de Treballadors núm. 177 de la tercera companyia. Li envia un certificat perquè els familiars del manresà Modest Sallés Moré –que hi presta servei- puguin cobrar el subsidi. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

30/8/1939: notificació a l’alcalde de Manresa del comandant en cap del Batalló de Treballadors núm. 20, en què li denega el permís que havia demanat per Lluís Comellas Piqué. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

9/9/1939: notificació dirigida a l’alcalde de Manresa pel tinent comandant del Batalló de Treballadors núm. 310 de Mallorca. Li tramet el certificat d’existència del presoner de guerra Josep M. Vivó Talens a l’esmentat batalló. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

22/9/1939: notificació del comandant primer en cap del Batalló de Treballadors núm. 21 dirigida a l’alcalde de Manresa per comunicar-li que li facilita el certificat d’existència del treballador Ramon Combeller Puértolas en l’esmentat batalló. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

28/9/1939: notificació del tinent coronel del Batalló de Treballadors núm. 168 a l’alcalde de Manresa per dir-li que li envia la certificació de prestació de serveis de Josep Priego Martínez. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

20/10/1939: petició de l’alcalde de Manresa al “Iltre. Sr. Teniente Coronel-Inspector de los Campos de Concentración” (Barcelona), perquè intercedeixi per Miquel Tresserras Cortada, que presta servei al Batalló de Treballadors núm. 178, quarta companyia, de Lleida. En demana la llibertat, tenint en compte que es tracta d’un “partidario entusiasta de los ideales precursores del Glorioso Movimiento Nacional y afecto al mismo desde el primer momento” i que ara se’l necessita per al sosteniment de la seva família. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

6/11/1939: notificació del comandant primer en cap del Batalló de Treballadors núm. 21 dirigida a l’alcalde de Manresa per comunicar-li que li facilita el certificat d’existència del treballador Emili Planas Vicens a l’esmentat batalló. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

7/11/1939: notificació del cap del Batalló de Treballadors núm. 177 a l’alcalde de Manresa per la qual li adjunta el certificat d’existència de Joan Vendrell Oriola l’esmentat batalló. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

18/12/1939: notificació del capità en cap del Batalló de Treballadors núm. 89 dirigida a l’alcalde de Manresa per informar-lo que li proporciona el certificat del treballador Manel Fuentes Izquierdo. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

19/12/1939: notificació del capità en cap del Batalló de Treballadors núm. 166 dirigida a l’alcalde de Manresa per comunicar-li que li facilita el certificat de serveis prestats pel treballador José Salido Sánchez. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

19/12/1939: notificació dirigida a l’alcalde de Manresa pel capità en cap del Batalló de Treballadors núm. 100, en què li adjunta el certificat acreditatiu de la data d’ingrés al batalló del treballador Julià Ruiz Romero. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

19/12/1939: notificació del capità en cap del Batalló de Treballadors núm. 1 dirigida a l’alcalde de Manresa per transmetre-li que li facilita el certificat de serveis prestats pel treballador Josep Costa Quintana. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

23/12/1939: notificació del capità en cap del Batalló de Treballadors núm. 166 dirigida a l’alcalde de Manresa per informar-lo que li dóna el certificat de permanència del treballador Juan Rondilla Franquesa. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

31/12/1939: notificació de Joan Oliver Cañellas, “teniente Jefe de la Unidad de Trabajadores de Mallorca”, en què certifica que el ciutadà de Manresa Josep Suñé Bada es troba internat al camp Son Amoixa, de Manacor, en qualitat de presoner de guerra. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

12/1/1940: notificació del “alférez Jefe del grupo de trabajadores Castillo de la Mota”, Pedro Gutiérrez Jiménez, que certifica que el presoner i treballador Josep Montserrat Clot presta serveis en aquest cos. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

17/10/1940: comunicació de la mort de Mateu Espinalt Vilà, que prestava servei al Batalló de Treballadors núm 148. És adreçada pel jutge municipal de Soto del Barco a l’alcalde de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt