El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Creació i reglament de la medalla de la ciutat (1942-43). Documents

 

     

Any 1943: projectes de llegenda per a la medalla de la ciutat. La llegenda finalment triada, que aniria al revers de la medalla seria: "Al mérito relevante, en perenne gratitud". A l'anvers hi aniria l'escut de Manresa i els títols de "Muy Noble, Muy Leal y Benéfica Ciudad de Manresa". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Juny-juliol del 1943: aprovació del reglament per a la concessió de la medalla de la ciutat. Text de la ponència de Governació, que és ratificat per la comissió permanent i pel ple. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       
       

Març-Juliol de 1943: correspondència entre l’Ajuntament i l’empresa de fabricació de medalles “Hijos de B. Castells” (Barcelona), a la qual s’encarregà un pressupost i l’encunyació definitiva de dues-centes medalles de bronze i dues d’or (una per al ministre de Treball, José Antonio Girón de Velasco, i una altra per al Caudillo). Finalment, només se’n féu una d’or, perquè faltaren 15 grams per a la segona. L’or l’aportà el mateix Ajuntament a l’empresa. El total del pressupost de les medalles fou de 4.075 pessetes. Posteriorment, n’encarregà 75 més de bronze. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

2/1/1952: instància de nou manresans que creien reunir les condicions necessàries per aspirar a la medalla de la ciutat; se’n concediren el setembre de 1943 a voluntaris excombatents. (Arxiu Municipal de Manresa).