El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

El "18 de julio", aniversari del "Alzamiento". Documents

 

1939

       

17/7/1939: Comunicat de l'Ajuntament que anuncia que es recordarà amb sirenes i campanes l'aniversari del “Alzamiento”. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1946

   

17/7/1946: Saluda del comandant militar del “Batallón de Cazadores de Montaña, Barcelona nº 5”, Santiago Gómez García, en què convida el cap de la Guàrdia Urbana “a una copa de vino español”, amb motiu de la commemoració del “Alzamiento Nacional”. Al revers, les persones que hi van assistir. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Invitació al tinent d'alcalde Francesc Torra Trullàs als actes organitzats per la “Hermandad de Cautivos por España (Caballeros de España)”, que tenen com a madrina Rosa Delisau de Guitart. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1950

     

Còpia del telegrama de l’alcalde Josep Moll adreçat al cap de la “Casa Civil de S.E. El Jefe de Estado”, en què què li manifesta "nuestra más ferviente e inalterable adhesión", amb motiu del 14è aniversari del "Glorioso Movimiento Nacional". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Escrit de l’alcalde Josep Moll al general de la comandància, per tal que faci arribar a Franco les mostres d'adhesió i gratitud de l'Ajuntament de Manresa. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

18/07/1950: ordre de la desfilada commemorativa del "18 de Julio". (Arxiu Municipal de Manresa.

 

1951

     

Còpia del telegrama de l’alcalde Joan Prat Pons d'adhesió al general Franco, amb motiu del quinzè aniversari del "Glorioso Movimiento Nacional". (Arxiu Municipal de Manresa).