El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

El monument a "los caídos". Documents

 

   
     

Juny de 1950: documentació municipal sobre l'acord de creació d'una "Comisión Gestora pro monumento a los Caídos" i proposta dels designats. Segons el text, el sacrifici d'aquestes víctimes "en las etapas de la lucha homérica ha posibilitado la razón de nuestra existencia actual y la supervivencia de una Manresa libre de la opresión de la anti patria". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

El Jefe provincial del Movimiento, Antonio F. De Correa, nomena Josep Maria Viñoly Font membre de la "Comisión Gestora Pro Erección del Monumento a los Caídos en la ciudad de Manresa”. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Document sense data en què consta la relació de membres de la comissió gestora pro monument "a los Caídos". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

26/1/1956: acta de constitució de la "Comisión Gestora pro-monumento a los Caídos" i requeriment a l'Ajuntament per tal que agiliti els tràmits d'expropiació de terrenys on s’ha d’emplaçar el monument. Tal com havia acordat la comissió gestora de 1950, la ubicació inicial prevista és el carrer de Calvo Sotelo (actual carrer de Circumval·lació), eix amb la Plaça d’Espanya. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

15/03/1956; Avanç del pressupost del monument fet per l'arquitecte municipal, que puja 687.710 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

6/11/1957: acceptació del contracte d'alcaldia amb Trinidad Santiago Martínez, de Sant Vicenç de Castellet, gerent de Canteras Musarra Bosch, SA. L’empresa accepta assumir les obres del monument ”a los caídos” amb un pressupost de 219.000 pessetes, al marge dels treballs de fonamentació de l'obra. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

7-11-1957: la Comissió Municipal Permanent aprova un pressupost total de 375.000 pessetes per a la construcció del monument, una part de les quals hom creu que sortiran de donatius dels manresans. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

Croquis de l'alçat, la planta i la secció del monument, segons un projecte datat el 7 d'octubre de 1942. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

Juliol-novembre del 1957: correspondència entre D.I.E.S.P.A (Distribuidores Exclusivos del Escudo de España.) i la comissió gestora del monument. L'empresa anuncia el mes de juliol l'enviament d'un escut i, a més, un donatiu de 5.000 pessetes per afegir "a las aportaciones por suscripción pública que puedan llegar, y que nuestra modesta ofrenda esté también representada en esa magnífica obra, que tal alto pone el Patriotismo y Falangismo de Manresa". Signa la carta de D.I.E.S.P.A. el "Camarada García García y García... con un saludo brazo en alto". Tanmateix, el mes de novembre la comissió els escriu perquè "a pesar del tiempo transcurrido no hemos sido favorecidos con ulteriores noticias de su parte". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

27/7/1957: Nota de Falange segons la qual han rebut de la comissió gestora un talonari de rebuts en blanc per recollir donatius per al monument. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Talonari per recollir donatius "con destino a la erección del Monumento a los Caídos". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

28/11/1957: Rebut d'un donatiu a la Beneficiència Municipal de 65 pessetes, procedent dels fons de la comissió gestora pro monument. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

4/6/1958: Anunci adreçat als manresans per tal que tots els ciutadans que tinguin algun familiar víctima de la Guerra Civil (lògicament, s’entén únicament del bàndol franquista) vagi a la regidoria de Governació per tal que se’n pugui inscriure el nom al monument, que finalment s’instal·larà a la plaça de la Reforma (aleshores denominada plaça d’Argentina). (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

9/7/1958: Llista de “caídos” que figuraven al programa oficial i una segona llista amb diverses correccions, que seria la que s'utilitzaria per inscriure correctament els noms a la placa del monument. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Juliol de 1958: programa oficial de la inauguració del monument a “los caídos” i invitacions a l'acte, adreçades a diferents autoritats. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1959

     

16/7/1959: Saluda del responsable de cerimonial de l'Ajuntament, Jaume Sarradell Company, a l’alcalde Josep Moll Vall, en què li recorda els actes commemoratius del “18 de Julio”. S’hi informa que es beneiran les plaques del monument "a los caídos" amb els noms de les víctimes. (Arxiu Municipal de Manresa).

Torna a dalt