El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Frente de Juventudes. Documents

 

       

13/7/1942: carta de la delegació comarcal del Frente de Juventudes de Manresa; proposa a l’Ajuntament que prengui una sèrie de mesures contra la "degeneració" dels joves a qui "el veneno poco a poco va apoderándose de ellos y convirtiéndoles en invididuos materialistas, soeces y degenerados". S’hi acompanya una proposta de règim sancionador,, que inclou la creació d’unitats disciplinàries i la sanció als pares i als locals socials que no col·laborin en el compliment de les normes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Maig-juny del 1953: circular del Governador Civil als alcaldes en què proposa un seguit de normes encaminades a garantir l’ordre de les ciutats i donar suport a l’organització del Frente de Juventudes. Resposta al Governador Civil en què explica com s’adapta aquest Ajuntament a les normes recomanades. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Octubre de 1945: carta de l’Oficial Instructor Nacional Delegado Local y Comarcal del Frente de Juventudes, Fabián Miranda Labrador; insta l’Ajuntament a donar la relació de treballadors compresos entre 14 i 21 anys, per tal que se’ls pugui donar les ensenyances del Frente de Juventudes. Resposta de l’alcalde, amb la relació dels dos treballadors d’entre 14 i 21 anys: Florenci Carbonell Jordana i Antoni Passarell Obradors. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

13/3/1944: nota del Frente de Juventudes relativa als aprenents d'una empresa. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

5/4/1944: nota del Frente de Juventudes a l’Ajuntament. S’hi relacionen els treballadors que no han assistit a les activitats de l'organització, als quals s’ha de descomptar una part del sou. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Setembre-octubre de 1944: certificat de bona conducta de Joan Vilalta Badia per tal que pugui demanar una beca a l’Ajuntament per estudiar batxillerat. És signat per Ángel Sánchez García, “Jefe de la Obra Nacional de Ayuda Juvenil en la zona y comarca de Manresa". Acta de la Comissió Municipal Permanent que adjudica una de les beques atorgades per l’Ajuntament per estudiar batxillerat a Joan Vilalta Badia. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

18/10/1946: certificat de bona conducta "y excelente espíritu falangista" de Manuel Lacal Alonso, firmat per Santiago Trallero Luaña, delegat local i comarcal del Frente de Juventudes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Març de 1945: Saluda de Pío González Dopeso, delegat local i comarcal del Frente de Juventudes. S’hi comunica al cap de la Guàrdia Urbana que deixa el càrrec i nomena Miquel Serra Daura nou delegat local i Fabián Miranda Labrador delegat comarcal. Resposta del cap de la Policia d'agraïment als serveis prestats. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Febrer del 1949: Saluda de Blai Padró Sala com a delegat comarcal del Frente de Juventudes al cap de la Guàrdia Urbana. Resposta de felicitació pel càrrec. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

25/5/1956: petició a l’alcalde perquè doni un trofeu al guanyador de la cursa ciclista que es farà amb motiu de la “Semana Deportiva de San Fernando”. (Arxiu Municipal de Manresa).

Torna a dalt