El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Guàrdia Civil. Documents

 

     

Any 1939: documents sobre les dificultats per trobar allotjament per al cos de la Guàrdia Civil durant la immediata postguerra, i els esforços que fa l’alcalde de Manresa per poder-ne satisfer les demandes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

4/10/1939: escrit de la companyia d'electricitat Anònima que demana qui es farà càrrec de les factures del fluid elèctric consumit per la Guàrdia Civil i la Policia Governativa. (Arxiu Municipal de Manresa).