El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Infants que es trobaven en colònies infantils. Documents

   

Febrer-març de 1939: carta de l’industrial Juan José de la Vega Santamaría, de la “Fábrica Cervezas San Juan” de Valladolid, a l’alcalde de Manresa, en què li demana informació sobre la seva dona i fills, que havien estat evacuats de Madrid i allotjats a la llar d’infants “La Noguera”, prop de Manresa. L’alcalde l’informa que els seus familiars i els altres refugiats a “La Noguera” van ser traslladats a Besalú abans de l’entrada de les tropes franquistes a Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

 

Juny-juliol de 1939: petició de Georges Graz, delegat del Comitè Internacional de la Creu Roja, a l’alcalde de Manresa per poder localitzar l’infant René Giró Franca, que havia estat a la colònia infantil “La Noguera”. L’escrit s’acompanya d’un informe manuscrit del mateix guàrdia de la torre, Severino Cuesta, que comunica no haver pogut trobar informació sobre el nen, de qui només se sap que va marxar-ne. També s’hi adjunta la resposta de l’alcalde manresà al delegat de la Creu Roja en què lamenta que les investigacions fetes fins aleshores no hagin donat cap resultat positiu. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

17/03/1939: petició de l’alcalde de Manresa al comandant de la Guàrdia Civil local perquè esbrini el destí de dues nenes, Rafalinda i Erica Mann, de 12 i 5 anys, respectivament, que havien estat allotjades en una colònia infantil anomenada “Camèlia”, situada als voltants de Manresa, el 1938. (Arxiu Comarcal del Bages)