El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

La fam i la manca d'aliments

 

 

 

Arròs

     

9/8/1939: carta de l’alcalde de Manresa en què demana una partida d’arròs per poder repartir entre la població, amb una aportació de mil bons de mig quilo per als més necessitats, amb motiu de la Festa Major. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

21/08/1940: autorització de l’alcalde a Industrias y Almacenes Jorba S.A. per retirar, previ pagament, la quantitat d’11.300 quilos d’arròs assignats a l’Ajuntament manresà per la Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Cafè

Premsa

   

“Manresa”, 26/2/1942: notificació sobre les quantitats de racionament de cafè a repartir entre els manresans, els dies en els quals s’efectuarà aquest subministrament i els llocs de possible adquisició. (Arxiu Comarcal del Bages).

Torna a dalt

Carn

     

12/07/1939: comunicat de l’Ajuntament al comisario general de Abastecimientos y Transportes de Burgos, perquè autoritzi importar cent porcs per setmana, per al consum de la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

24/08/1939: sol·licitud de l’alcalde al governador civil de Barcelona perquè autoritzi el transport de cinquanta vedells, vint vaques i un miler de xais, ja que la ciutat es troba en una situació d’escassetat de carn. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

13/09/1939: autorització de l’alcalde a Celdoni Puigdellívol Calmet per retirar, previ pagament i en nom de l’Ajuntament, 3.290 quilos de cansalada americana del Centre de Cereals de Barcelona. L’aliment, atorgat per la Delegación Provincial de Abastos, està dirigit al consum de la població manresana. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

20/09/1939: carta de l’alcalde al delegado provincial de Abastecimientos y Transportes, en què fa constar els problemes que tenen amb el proveïment de carn, ja que a Barcelona es paga el preu del xai per sobre de la quantitat fixada al Butlletí Oficial. Aquesta competència deslleial de preus provoca que la carn no arribi a altres ciutats com Manresa, on el xai es paga al preu taxat: “Ruego me diga norma debe seguirse, pues población carece totalmente carne desde hace bastantes días”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

21/09/1939: sol·licitud de l’alcalde al delegado provincial de Abastecimientos y Transportes de Barcelona perquè intercedeixi davant el seu homòleg de Sòria per tal que autoritzi l’expedició d’un miler de xais, destinats al consum de la població manresana. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

22/09/1939: comunicat de l’Ajuntament per mitjà del qual fa pública la venda de cansalada -a raó de 75 grams per persona- als establiments especialitzats de la ciutat, sempre que s’exhibeixi el carnet facilitat recentment pels forners. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

17/01/1940: petició de l’alcalde al governador civil de Barcelona perquè intercedeixi en l’aprovació que ha de donar el seu homòleg de Lugo al transport de dos vagons de vedells cap a Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

19/08/1940: carta de l’alcalde en què demana al subdelegado provincial de Abastecimientos y Transportes que, amb motiu de la Festa Major, subministri a Manresa un vagó de vedells i “cuatro pisos de corderos” perquè la població pugui consumir carn. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

22/08/1940: carta de l’alcalde al governador civil de Barcelona perquè autoritzi amb urgència l’accés a un vagó amb 22 vedells que el cap d’estació no permet descarregar sense l’autorització de la Delegación Provincial de Abastecimientos. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

 

Premsa

     

“Manresa”, 11/2/1943: ban de l’alcalde de Manresa Domènec Prunés que notifica l’obligació de tots els agricultors i ramaders propietaris de bestiar d’efectuar una declaració jurada sobre la classe, edat, condició i nombre de bestiar que posseeixin. (Arxiu Comarcal del Bages).

Torna a dalt

Cigrons, mongetes, gra

     

14/08/1939: petició de l’alcalde al delegado provincial de Abastecimientos y Transportes de les Illes Balears perquè faciliti el subministrament de vint mil quilos de mongetes a la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

22/08/1939: carta de Joan Solernou Patrís, de l’empresa Representaciones y Seguros, a la Delegación del Servicio Nacional de Abastecimientos perquè intercedeixi davant la delegació d’aquesta institució a Màlaga, de manera que autoritzi l’enviament a Manresa de 1.450 sacs de cigrons per part de la casa exportadora Antonio Montañez, i de cent sacs més de cigrons per part de la casa Federico Valdivia. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

24/08/1939: nota de l’alcalde al delegado provincial de Abastecimientos y Transportes de Barcelona perquè intercedeixi davant el seu homòleg de Màlaga per tal que faciliti l’autorització d’enviament de mil cinc-cents sacs de cigrons per part d’Antonio Montañez, i de cent sacs més per part de Federico Valdivia. Aquests aliments seran distribuïts per magatzems de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

25/08/1939: petició de l’alcalde al delegado provincial de Abastecimientos y Transportes de Barcelona perquè convenci el seu homòleg sevillà per tal que autoritzi el transport de cinc-cents sacs de cigrons, consignats a la vídua d’Antonio López, de Manresa, que ha de facilitar el consum entre la població. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

15/09/1939: notificació pública de l’alcaldia que anuncia per a l’endemà la venda de mongetes; al mateix temps, fa un advertiment als comerciants perquè no lliurin cap partida d’aquest cereal abans del dia previst: “se advierte a los comerciantes encargados de su expedición que se abstengan de entregar ninguna partida, por pequeña que sea, antes de mañana”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

21/09/1939: nota de l’alcalde al delegado provincial de Abastecimientos y Transportes de Barcelona perquè intercedeixi davant els seus homòlegs de Sevilla i Màlaga, per tal que aquests autoritzin l’enviament de dos-cents sacs de cigrons fins arrugats procedents de la província de Sevilla i de cinquanta sacs de cigrons fins arrugats procedents de la província de Màlaga. Aquestes provisions seran gestionades per Industrias y Almacenes Jorba per abastir la capital del Bages. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

21/09/1939: còpia d'una nota de l’alcalde de Manresa al delegado provincial de Abastecimientos y Transportes de Barcelona perquè faciliti l’autorització del seu homòleg malagueny a la importació a Manresa de cinquanta sacs de cigrons per part d’Antonio Martínez. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

Tardor 1939: carta de Joan Solernou Patrís i de l’alcalde de Manresa al jefe provincial del Servicio Nacional del Trigo, en què sol·liciten la concessió a la ciutat de cent cinquanta tones de cigrons. La cessió ja havia estat aprovada pel governador civil de Barcelona, però el comerciant cordovès que havia de subministrar el gra finalment el va destinar al Servicio Nacional del Trigo, institució a la qual s’adrecen ara, ja que “con ello se ayudará a satisfacer las necesidades de la población de la comarca de Manresa durante la temporada de invierno que se avecina”. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Conserves

     

11/03/1939: carta de l’alcalde al governador civil de Logronyo perquè, davant l’absència a la província d’una Junta de Abastos, autoritzi a Cayetano Baroja, de Calahorra, l’enviament de cent caixes de melmelada, dues-centes cinquanta caixes de conserva, cent caixes de conserva de peix i cinc-cents quilos de xoriç de la Rioja. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Galetes

     

11/03/1939: carta de l’alcalde al governador civil de Saragossa perquè, davant l’absència a la província d’una Junta de Abastos, autoritzi a la casa Lorenzo Escolano l’enviament de dos mil quilos de galetes. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Llet

     

20/02/1939: carta de l’alcalde al director de la casa Nestlé S.A.E, de Barcelona, per tal que sobrepassi tant com sigui possible les cinquanta mil racions setmanals de llet condensada per a la lactància dels menors de dos anys: “a consecuencia de la dominación roja, esta población ha quedado completamente desabastecida de artículos alimenticios, especialmente de los destinados a nutrición de los niños”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

3/03/1939: autorització de l’alcalde a l’industrial lleter Miquel Verdaguer perquè busqui bestiar a Moià i Vic, per tal subministrar llet als malalts de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

2/06/1939: carta de l’alcalde al delegado provincial del Auxilio Social del Departamento del Centro de Alimentación Infantil, de Barcelona, en què li demana que subministri pots de llet per alimentar els infants que reben la manutenció d’Auxilio Social: “se suministren [...] en cantidad suficiente para que puedan ser debidamente atendidos, habida cuenta de la escasez de dicho artículo que se observa en esta localidad”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

4/09/1940: notificació de l’alcalde al subdelegado provincial de Abastecimientos y Transportes de Barcelona, en què li demana el lliurament pertinent de llet condensada assignada a la ciutat segons el cens. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

4/10/1940: petició de l’alcalde al subdelegado provincial de Abastecimientos y Transportes de Barcelona perquè revisi l’assignació de caixes de llet mensuals que pertoquen a la ciutat segons el cens. Hi argumenta que amb les 45 caixes assignades fan curt i necessitarien arribar a les 75. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

22/11/1940: carta de l’alcalde al subdelegado de Abastecimientos y Transportes de Barcelona, per apressar-lo al lliurament de la llet sol·licitada per als infants necessitats davant l’empitjorament de la situació: “con la urgencia que el caso requiere, para que se efectúe dicho suministro, ya que, por falta de leche, se han producido algunos casos de suma gravedad en la población infantil”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

2/12/1940: petició de l’alcalde al subdelegado provincial de Abastecimientos y Transportes de Barcelona, perquè efectuï el lliurament complet de les caixes de llet condensada assignades per al mes de desembre, per a la lactància dels infants i malalts de la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages)

Premsa

     

“Ciudad”, 28/9/1940: estudi i publicació de la composició dels diferents tipus de llet, orientatiu per a delimitar la quantitat d’aigua que hauria de contenir cadascuna. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 12/5/1942: llistat de prop d’una vintena de lleteries manresanes multades per posar aigua a la llet, tot i haver permès l’augment de preu d’aquest producte precisament per evitar-ne la venda amb un excés d’aigua. (Arxiu Comarcal del Bages).

Torna a dalt

Oli

     

14/06/1939: demanda de l’alcalde al director de l’Oficina Reguladora del Aceite de Barcelona, perquè autoritzi les instàncies reguladores de l’oli a Sevilla i Màlaga a permetre el lliurament de grans quantitats a la manresana Mercè Miró Girona. Concretament, en sol·licita dotze mil quilos a la casa Riva Hermanos, de Jaén, i dotze mil més d’oli de pinyolada per fer sabó, de la casa Antonio Luque, d’Archidena. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

 

Pa, Blat, Farina

   

Maig de 1939: petició de l’alcalde al president de la Junta Harino-Panadera de Barcelona, per tal que siguin lliurats setmanalment sis-cents quilos de farina al forner Antoni Casas Mas per a l’elaboració de pa destinat al consum de persones assistides per la Beneficència Municipal. S’acompanya d’una nova demanda, escrita una setmana més tard, que recorda la petició, fins llavors no satisfeta. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

24/05/1939: carta de l’enginyer en cap del Servicio Agronómico Nacional al General Jefe de Servicios de Ocupación de Barcelona en què li notifica haver rebut la petició de l’Ajuntament de Manresa, tramitada per ell, per tal que siguin subministrats al forner manresà Antoni Casas 24 quintars mètrics de farina. La institució fa notar que la quantitat de farina que pertoca a una població de 36.500 habitants com Manresa és de 285 grams per persona i dia, de manera que l’excedent d’aquestes quantitats s’hauria de lliurar a beneficència. Al mateix temps, l’enginyer en cap justifica el possible retard en el subministrament per problemes de proveïment a la província i adverteix que una escassetat de farina també pot produir-se com a conseqüència d’un ús diferent al de fer pa, en referència al mercat negre. És per això que convida l’Ajuntament a vigilar els forns: “de la harina integral cernida se puede obtener en venda ilegal un fabuloso sobreprecio, y del salvado por este procedimiento obtenido y vendido en iguales condiciones, otra muy considerable ganancia, pues esta ilegítima operación, es desde luego más remuneradora que la elaboración del pan. En los pueblos, dada la escasez de piensos, la harina integral ha venido en gran parte a suplir esta deficiencia”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

15/06/1939: advertiment del cap general dels Servicios de Ocupación de Barcelona a l’Ajuntament sobre la petició del forner local Antoni Casas d’obtenir sis-cents quilos setmanals de farina en lloc dels tres-cents facilitats fins llavors. Donades les circumstàncies i el cens de la ciutat de 36.500 habitants, el màxim autoritzat són tres-cents grams per habitant i dia, de manera que l’excedent s’hauria de lliurar a beneficència. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

17/06/1939: confirmació de l’alcalde de Manresa al general jefe dels Servicios de Ocupación de Barcelona del seguiment de les seves instruccions pel que fa a la separació de farina destinada a la manutenció de més de cinc-centes persones assistides per la beneficència local, sense perjudici de la resta de la població. Les directrius es van seguir malgrat no haver rebut resposta de la Junta Harino-Panadera. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

24/06/1939: demanda de l’alcalde al comandant militar de la zona perquè autoritzi el lliurament, previ pagament, a Joaquim d'Argullol del fil necessari per a les màquines de recol·lectar blat per fer la sega. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

24/07/1939: petició adreçada a l’alcalde per l’empresa Hija de José Casajuana, per poder descarregar uns vagons plens de blat i entrar-ne vint mil quilos a la seva fàbrica de farina, per poder treballar. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Setembre de 1939: telegrama del governador civil de Barcelona destinat a Manresa perquè es notifiqui als fabricants de farina l’obligació d’informar diàriament de les existències de cereal a la Junta Harino-Panadera, sota l’advertència de sanció severa en el retard del compliment del dictamen. S’acompanya de la pertinent carta notificadora de l’alcalde de Manresa als fabricants de farina de la ciutat, d’un altre telegrama destinat a tres industrials de la ciutat i d’una carta de l’alcalde dirigida al governador civil per comunicar-li el compliment de les seves instruccions. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

18/09/1939: notificació de multa de l’enginyer en cap de la secció barcelonina del Servicio Agronómico Nacional a la vídua de José Luis, industrial i forner manresà. El text imposa una sanció de cent pessetes per no haver presentat dins els terminis preceptius la declaració jurada de les compres de farina de l’últim mes. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

 

21/09/1939: petició a l’alcalde de Manresa per part de l’enginyer en cap de la secció barcelonina del Servicio Agronómico Nacional perquè tramiti a determinats veïns la diligència d’uns oficis. S’acompanya de la relació nominal de les persones a qui s’ha de lliurar els oficis abans esmentats (“José Sardá, Antonio Casas, Ramon Coma, Pedro Cortés, Vicente Espinal, viuda Garriga, Juan Junyent, viuda José Luis, Mauricio Mas, Pedro Masanés, viuda Noguera, Pablo Pie, Mariano Rius, viuda Roca, Valentín Tapias”). (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

9/11/1939: telegrama de l’alcalde al governador civil de Barcelona per tal que revoqui l’ordre de la Junta Harino-Panadera, que ha prohibit repartir una petita partida de farina que havia restat a la fàbrica Harinas Casajuana i, a més, faciliti l’arribada de noves partides davant la necessitat alimentària de la població manresana: “en los últimos cinco días solamente se ha repartido [en] esta población una exigua ración de pan [...] repartir mañana pequeña ración pan objeto evitar malestar existente carencia mismo”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

25/05/1940: notificació a l’alcalde de Manresa de la sanció de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, imposada pel governador civil de Barcelona a diversos industrials forners de la ciutat. L’escrit demana al consistori el lliurament de les multes i la transmissió del duplicat que certifica el lliurament. La sanció s’acompanya del llistat dels forners multats, compost per més d’una quarantena de persones. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

31/08/1940: nota pública d’alcaldia per informar del repartiment de pa que es farà l’endemà de 9 a 12 hores, prèvia presentació de la targeta de racionament. La ració serà de dos-cents grams per persona. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

27/11/1940: carta de l’alcalde al subdelegado de Abastecimientos y Transportes de la província de Barcelona en què sol·licita un aclariment sobre la institució responsable del repartiment i control de farina a la ciutat davant l’aparició d’una “Sucursal de la Harino-Panadera”, que reparteix la farina i en dificulta el control per part de la Delegación Local de Abastos. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

(Sense data): telegrama del governador civil de Barcelona amb instruccions perquè es concentri i es vengui tot el blat en magatzems del Servicio Nacional del Trigo, d’acord amb l’ordenança sancionada per aquesta institució. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

 

Agost-setembre de 1951: denúncia del president i secretari del Gremio de Industriales Panaderos de Manresa a l’alcalde arran de la venda clandestina de pa en llocs i establiments no autoritzats, “acentuándose cada día más el desarrollo de la venta clandestina de pan en lugares y establecimientos que, ni estan autorizados, ni reúnen las mínimas condiciones sanitarias...”. La delació s’acompanya d’un llistat de comerços no autoritzats que venen pa i d’un informe de l’inspector en cap de la Guàrdia Municipal que en confirma la venda en alguns d’aquests establiments, al mateix temps que informa que una part procedeix de forners adscrits al mateix gremi denunciant –que els ha avisat de la delació- i d’altres establiments de poblacions de la comarca, com Súria i Callús. (Arxiu Comarcal del Bages)

Premsa

     

“Manresa”, 9/4/1942: publicació dels preus de venda del pa, segons les directrius marcades per la “Junta Harino-Panadera” de Barcelona. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 18/11/1950: notificació sobre l’obligació dels agricultors de declarar la collita de blat de moro obtinguda i dels vinaters d’informar sobre les existències que emmagatzemen dels seus productes. (Arxiu Comarcal del Bages).

Torna a dalt

Patates

     

16/05/1939: sol·licitud de l’alcalde perquè es donin facilitats de transport a Francesc Rius Camps, comerciant de fruites i verdures de la ciutat, per tal que pugui traslladar des de Barcelona un carregament de patates destinat al consum de persones auxiliades per l’Assistència Social, hospitals i presó. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

26/06/1939: demanda de l’alcalde al jefe de Estación del Norte perquè posi a disposició d'uns magatzems de la ciutat els deu vagons plens de patates que hi ha a l’estació, de manera que des d’allà es vagin retirant les patates d’acord amb les necessitats del consum. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

17/08/1939: notificació de l’alcalde de Manresa al president de la Federación de Sindicatos Agrícolas de Vilassar de Mar de l’enviament d’un taló pel valor dels mil dos-cents sacs buits -corresponents als deu vagons de patates lliurats- que van quedar pendents de fer arribar. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

12/12/1940: certificació de l’alcalde de Manresa, Domènec Prunés, que la partida de patates interceptada a Salvador Illa Quingles -propietari de l’hotel de Sant Domènec-, no era per a la venda pública, sinó per al servei i consum de l’establiment. (Arxiu Comarcal del Bages)

Premsa

     

“Manresa”, 23/5/1942: comunicació de l’alcalde de Manresa Domènec Prunés de l’obligació dels cultivadors de patates de declarar la terra sembrada amb aquest tubercle: “previniendo que los que no lo efectúen se verán privados en su día de su cosecha para el consumo familiar”. (Arxiu Comarcal del Bages).

Torna a dalt

Peix

     

25/02/1939: autorització de l’alcalde al delegado de Abastos, Ricard Valls, perquè pugui retirar del vapor “Palermo”, ancorat al port de Barcelona, 332 tabales de sardines adquirides inicialment per a l’abastiment de la població civil de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

28/02/1939: petició al president del Control Regulador de Ferrocarriles de Valladolid perquè faciliti la circulació de trens amb mercaderies de peix procedents de la Corunya, Vigo i Sant Sebastià, en direcció a Manresa: “para el transporte de pescado que, además de la población civil, se suministra también a las fuerzas militares que, en número extraordinario, permanecen actualmente en esta ciudad”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

29/07/1939: permís de l’alcalde de Manresa, com a delegado provincial de Abastecimientos y Transportes, a la casa Modest Padró perquè, en nom de l’Ajuntament, pugui retirar uns carregaments de bacallà assignats al consistori. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Sucre

   

Juny-juliol de 1939: notificació del diputat provincial de Barcelona José de Peray March al president de la junta de l’Hospital de Manresa per donar-li permís per retirar de la Casa Caritat un donatiu de sis sacs de sucre, cedits pels Legionarios civiles de Franco y Ropero de Santiago Apóstol, de Buenos Aires. El text s’acompanya d’una autorització de l’alcalde de Manresa a l’agència de transports Hijos de Buenaventura Mora, per recollir-los de Casa Caritat. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

Setembre-octubre de 1939: petició de l’alcalde al secretari general de la Delegación de Abastecimientos y Transportes de Barcelona d’una partida de sucre, ja que aquest producte escasseja entre la població civil i els efectes d’aquesta manca afecten fins i tot els hospitals i llocs de beneficència de la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages). S’acompanya d’una nota de l’alcalde adreçada al delegado provincial de Abastecimientos y Transportes de Barcelona, en què fa constar unes declaracions jurades de les partides de sucre del mes de setembre de 1935, rebudes per alguns particulars i establiments, per tal que serveixin de guia per calcular els repartiments futurs. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

Abril de 1940: notificació de la delegació de Barcelona de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes a l’Ajuntament de Manresa per deixar constància de la concessió de tres vagons a l’estació de Barcelona, per al transport de sucre. S’acompanya de la resposta de l’alcalde al cap de transports de la delegació de Barcelona de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes en la qual rebutja el servei, per haver-se efectuat ja per carretera davant el retard de la concessió i la necessitat urgent d’efectuar el repartiment. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Plat únic

 

   

Novembre-desembre de 1939: telegrama del governador civil de Barcelona a l’alcalde de Manresa en què li demana per les causes que han provocat la paralització del servei de plat únic. S’acompanya de la resposta de l’alcalde, que justifica l’alteració i el retard del servei per l’aglomeració causada. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

 

5/09/1940: carta de l’alcalde de Manresa al president de la Junta Provincial de Beneficiencia de Barcelona per demanar-li un agument de la participació de l’impost del plat únic de l’1 al 10%, que permeti cobrir les nombroses despeses que ocasiona la beneficència municipal: “los cuantiosos gastos que ocasiona a este Ayuntamiento la beneficencia municipal y especialmente el albergue y manutención de ancianos pobres y personas desvalidas, cuyos gastos [...] han de ser satisfechos con los recursos del presupuesto municipal ordinario, los cuales son insuficientes [...] el Ayuntamiento no puede percibir ningún arbitrio ni impuesto para dicho fin”. (Arxiu Comarcal del Bages). S’acompanya d’un certificat que verifica l’acord municipal adoptat per fer aquesta sol·licitud. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt

El racionament

     

18/12/1939: notificació pública de l’alcalde Domènec Prunés per comunicar el termini per retirar les targetes de racionament, com també l’obligació dels establiments de presentar els tiquets per demanar comestibles segons les peticions, “anotando al propio tiempo el número de familiares que constan en los mismos, con objeto de que a últimos de semana pueda verificarse el reparto”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

1/09/1948: exemple de targeta de racionament (targeta de abastecimiento). N’era el titular Esteve Bascompte Vilanova. (Col·lecció particular d'Esteve Bascompte)

 

     

31/08/1940: nota pública de l’alcalde en què comunica el repartiment de pa a raó de dos-cents grams per persona. L’assignació, que tindria lloc l’endemà, de 9 a 12, s’efectuaria després de presentar la corresponent targeta de racionament. (Arxiu Municipal de Manresa)

Premsa

     

“Manresa”, 8/1/1942: indicacions dirigides als forners per seguir les directrius marcades per l’Estat a l’hora de lliurar les noves fitxes de racionament individuals. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 13/2/1942: anunci del repartiment de 250 grams de mongetes i d’un quart de litre d’oli per persona. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 23/4/1942: “La distribución de artículos racionados pasará a ser individual”. Anunci de la fi del racionament distribuït per famílies. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 29/5/1942: comunicació pública de les quantitats repartides aquell dia referents al racionament d’oli, sabó i mongetes. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

 

“Manresa”, 7/7/1942: “Reparto de nuevas cartillas familiares de racionamiento”. Comunicació de l’alcalde de Manresa Domènec Prunés sobre les condicions a complir per rebre una cartilla de racionament i les penalitzacions en perdre-la o no presentar-la en condicions òptimes. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 18/8/1942: “Reparto de pan con la nueva cartilla”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 12/8/1943: comunicació de l’obligatorietat de retornar les cartilles de racionament que es posseeixin de forma il·legal amb l’amenaça de la sanció si no s’entreguen dins el termini establert. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 19/8/1943: notificació sobre el repartiment racionat de sabó, sucre i xocolata. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 7/6/1945: informació sobre l’obertura del termini per a recollir els nous cupons de racionament d’aliments. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 6/10/1945: comunicació sobre la venda racionada de carn de porc a les cansaladeries de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 9/1/1947: anunci de la possibilitat d’adquirir, durant dos dies, plàtans, a raó de 250 grams per ració. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 15/4/1948: “Hoy, tabaco”. Notícia relacionada amb el racionament del tabac: “los fumadores [...] pueden retirar [...] una cantidad de tabaco suficiente para pasar unos días –pocos- sin necesidad de procurárselo por otros medios […] una novedad que ya casi nos sorprende”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 24/12/1948: “Racionamiento para las “Madres Gestantes””. Anunci del racionament de sucre, arròs, oli, mongetes i patates per al col·lectiu de les embarassades. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 24/12/1948: informació sobre el racionament d’oli i de carn congelada. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 5/11/1949: “Racionamiento para las “Madres Gestantes””. Anunci del racionament de sucre, arròs, oli, cigrons i patates per al col·lectiu de les embarassades. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 5/1/1950: comunicació sobre el repartiment racionat d’un quart de litre d’oli destinat als adults. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 7/2/1952: notificació de repartiment racionat d’un quart de litre d’oli destinat als adults. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 6/3/1952: informació relacionada amb el racionament per a adults, de 500 grams de sucre; per a infants, d’un quilo de sucre; i per a embarassades, de mig litre d’oli i mig quilo de sucre. (Arxiu Comarcal del Bages).

Torna a dalt

Comissió Dipositària de Béns Agrícoles

       

1/04/1939: acta de la constitució a Manresa de la Comisión Depositaria de Bienes Agrícolas, institució presidida per l’alcalde Domènec Prunés, amb la participació com a secretari de Carlos Aguilar i amb els vocals següents: Ignasi Bacardit (Falange), Enric Casasayas i Ignasi Alabern (agricultors). (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

21/06/1939: carta del ministeri d’Agricultura a l’alcaldia de Manresa en què li reclama que el comandant militar de la zona retorni cinc-centes mil pessetes, ingressades per error al seu compte, fruit de la venda de productes agrícoles abandonats pels republicans durant la fugida. Al mateix temps, exigeix el cobrament d’aquells productes procedents també de la Comisión Depositaria de Bienes Agrícolas, facilitats a l’exèrcit. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

28/06/1939: carta de l’alcalde -en nom de la Comisión Depositaria de Bienes Agrícolas- adreçada al comandant militar de la zona. Li demana el rescabalament de cinc-centes mil pessetes que la comissió va ingressar per error en un compte de la comandància militar. Aquesta quantitat provenia dels diners obtinguts per la venda dels productes agrícoles abandonats pels republicans durant la fugida. A més, s’hi exigeix el cobrament d’aquells productes procedents també de la Comisión Depositiaria facilitats a l’exèrcit. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Altres

     

15/03/1939: notificació de l’alcalde adreçada als senyors Soler i Llobet, del Servicio Nacional de Abastecimientos de Barcelona, per comunicar-los l’autorització al comerciant manresà Sebastià Torrens Aguilar per retirar i fer-se càrrec del lot alimentari corresponent a la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

18/05/1939: advertència de sanció adreçada a l’alcalde de Manresa per l’enginyer en cap del Servicio Agronómico Nacional, per no haver efectuat correctament la remissió de preus de mercat i consum a la institució i per haver comès errors en l’establiment dels esmentats preus, en haver fixat imports diferents als taxats i haver determinat una igualtat de valors entre preus de mercat i consum, ja que aquests últims haurien de ser majors. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt