El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

La restauració del retaule del Sant Esperit. Documents

 

 
   

24/08/1946: interessant carta en català (fet poc usual a l’època) i document adjunt –en castellà- de l’arquitecte i arqueòleg Alexandre Soler i March en relació a la recuperació del retaule del Sant Esperit, de Pere Serra (de l’any 1395), de la Seu de Manresa. La carta va adreçada a l’advocat Ramon Espelt Miserachs. El text adjunt –redactat pel mateix Soler i March- és perquè el signi l’alcalde i es comenci a dur a terme una campanya de sensibilització entre els manresans perquè contribueixin a la restauració plena d’aquesta obra d’art: “Es de esperar que nadie falta al publicar la lista de honor de los donantes que contribuyan a que pueda admirarse nuevamente y con el mayor esplendor la obra de arte más divulgada que honra a Manresa”. L’Ajuntament hi va aportar 15.000 ptes. En la documentació tramesa per Soler i March també hi havia la imatge del retaule del Sant Esperit que podeu veure. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Febrer del 1947: escrit del secretari general dels Amics dels Museus de Barcelona, en què comunica a l’alcalde de Manresa l’acord de l’entitat de contribuir amb 5.000 ptas. a la campanya de l’Ajuntament de Manresa de subscripció pública per dur a terme la restauració del retaule de l’Esperit Sant d’en Pere Serra a la Seu. Carta d’agraïment de l’alcalde. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Projecte de bases per la constitució i funcionament d’una Junta de Patronat per a la rehabilitació del retaule del Sant Esperit de la basílica de la Seu. (Arxiu Municipal de Manresa).