El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

La urbanització del solar de l'antiga església de Sant Miquel. Documents

 

   

26/12/1951: instancia de diverses corporacions i entitats manresanes en què demanen a l’Alcalde de Manresa que no construeixin cap edificació en el solar que abans ocupava l’església de Sant Miquel (enderrocada durant la Guerra Civil) i que ara sembla ser que es vol utilitzar per aixecar unes vivendes i locals comercials. Ho argumenten per la importància simbòlica que l’església ha tingut i demanen que en tot cas es converteixi en via pública o s’hi construeixi el monument als iniciadors de la sèquia.

Entre les entitats signants hi ha el Centre Excursionista de la Comarca de Bages, l’Orfeó Manresà, el Cercle Artístic de Manresa, el Gremi de Sant Lluc, el Lingua Club, el Cercle Familiar Recreatiu, l’Ateneu Cultural Manresà, la Cambra Oficial de la Propietat Urbana, el Col·legi Oficial de Metges, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors i la Caixa d’Estalvis de Manresa. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

9/01/, 6/08 i 15/10/1952: tres resums de les sessions municipals en què es tracta el tema de la urbanització del solar del carrer de Sant Miquel. En el darrer, s’acorda que l’arquitecte municipal informi sobre la possibilitat i conveniència del canvi de criteri urbanístic i l’embelliment del solar. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

3/03/1958: escrit del Jutjat d’Instrucció de Manresa a l’alcalde en què li demana si és cert que les entitats abans esmentades li van presentar una instància redactada per Antoni Gaya Padrós què demanava la revisió del contracte pel qual Benet Guitart Algué va adquirir per 50.000 ptes. l’antic solar de l’església de Sant Miquel. (Arxiu Municipal de Manresa).