El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

La visita de la Verge de Fàtima (1950). Documents

 

   

12/09/1950: proposició de la ponència de Governació de l’Ajuntament de Manresa, que planteja la possibilitat que l’Ajuntament subvencioni amb tres mil pessetes les despeses ocasionades amb motiu de les celebracions realitzades durant la visita de la imatge de la Mare de Déu de Fàtima: “pusieron de relieve la profunda religiosidad de nuestro pueblo, que secundó de forma nunca vista al mejor y mayor esplendor de aquellas fiestas marianas”. Dos dies després de la proposta, el secretari i l’alcalde de l’Ajuntament ho aproven. (Arxiu Municipal de Manresa)