El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Lliurament del sabre d'honor (1948). Documents

 

 

Març de 1948: escrit de l’Ajuntament de Manresa en què comunica a diferents entitats la notícia de l’ascens a general de Julio Pérez Salas, fet que ha motivat que l’Ajuntament hagi acordat felicitar-lo amb un homenatge i el lliurament d’un sabre d’honor, "que perpetúe el agradecimiento de Manresa a su liberador". Per tot plegat els demana la col·laboració.. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Març de 1948: Instruccions reservades destinades a mobilitzar la societat manresana arran de l'homenatge al coronel Pérez Salas, "liberador" de Manresa, al qual es lliurà un sabre d'honor amb motiu d'haver estat ascendit a general. En un to informal i fins i tot jocós, s'hi expressa la necessitat de mobilitzar tant el món associatiu, com els empleats públics i "todas las [entitades] que cobran", ja que si no "seremos cuatro y el cabo, y entonces allá cada cual con su consecuencia". A causa del seu caràcter confidencial, el document exposa sense embuts la realitat d'una societat desmobilitzada, que compara amb un "rebaño" que "se mueve y se concentra donde se le manda que se concentre" i en què cal "mover los hilos, los resortes y las trucas" tot recorrent a clientelismes i fidelitats interessades. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

16/3/1948: còpia de la carta de l’alcalde de Manresa al periodista Valeri Caldas, en què el convoca a una reunió per preparar l’homenatge a Julio Pérez Salas. Aquesta mateixa carta es va enviar a diverses entitats de la ciutat. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

17/3/1948: Saluda de l’alcalde Joan Prat Pons en què convida a assistir a l’acte d’homenatge al "libertador de esta ciudad", Julio Pérez Salas, amb motiu d’haver estat ascendit a general de cavalleria. La ciutat li oferirà un sabre d’honor. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

17/3/1948: nota de l’alcalde en què fa constar que ha rebut cent pessetes de l'arxipreste de la Seu, Valentí Gibert Mensa, en concepte de donatiu per contribuir al pagament del sabre d’honor que es regalarà a Julio Pérez Salas, "con motivo de su merecido ascenso a General". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

17/3/1948: comunicat del director de l’Instituto Nacional de Enseñanza Media (actual IES Lluís de Peguera) adreçat a l’alcalde de Manresa en què s’adhereix als actes d’homenatge a Julio Pérez Salas. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

17/3/1948: carta de Lluís Argemí de Martí a l’alcalde Joan Prat Pons; hi fa constar l’adhesió a l’homenatge a Julio Pérez Salas i s’ofereix també a contribuir a la despesa per comprar el sabre d’honor. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Març de 1948: comunicat sobre l’homenatge a Julio Pérez Salas i el lliurament d’un sabre d’honor. També informa que es farà un sopar d’homenatge i que ja s’hi pot fer la reserva. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Març de 1948: escrit de l’Ajuntament de Manresa que informa que tothom qui vulgui assistir al sopar d’homenatge ho comuniqui com més aviat millor a l’organització. També assabenta del mecanisme per participar en la subscripció destinada a sufragar el sabre d’honor. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Abril de 1948: expedient de l'homenatge a Julio Pérez Salas amb motiu del seu ascens al generalat, la corresponent compra del sabre d'honor i la celebració del sopar. Hi podem veure la relació de les persones i entitats que van fer un donatiu per comprar el sabre (amb els imports corresponents) i la llista dels assistents a l’àpat d'homenatge. Segons se’n desprèn, el sabre va costar 4.000 pessetes, de les quals els manresans n'aportaren 3.185. El sopar costà 6.611'50 pessetes. Sumat a d'altres despeses, l’import va pujar a 7.406'10 pessetes. El dèficit total va ser de 2.821,10 pessetes. Tanmateix, amb les aportacions de l'Ajuntament, la Cambra de Comerç i la Caixa d'Estalvis de Manresa (en total, 3.400 pessetes) va quedar un romanent de 678,90 pessetes que van ser lliurades a l’Hospital de Sant Andreu. Com es pot veure, al general, a més de pagar-li el sopar a ell i a quatre familiars, se li va abonar el cost de cinquanta litres de betzina per als respectius vehicles. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

28/6/1948: acord de l’Ajuntament de Manresa de subvencionar amb 1.500 pessetes, l’homenatge a Julio Pérez Salas i, més concretament, la compra del sabre d’honor. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

22/3/1948: escrit del superior del Sanatori de Sant Joan de Déu de Manresa, Serafín Fonseca, adreçat a l’alcalde de Manresa, en què lamenta no haver pogut assistir a l'acte "para mí tan simpático" del lliurament del sabre d'honor al general Julio Pérez Salas, per trobar-se de viatge. (Arxiu Municipal de Manresa).

Torna a dalt