El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Policia i Guàrdia Urbana. Documents

 

       

13-7-1940: comunicació del nomenament del cap de Policia Vicente Lagarda Miralles com a cap de la Guàrdia Urbana. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Maig de 1942: Falange i la Guàrdia Civil feliciten al cap de la Guàrdia Urbana pel seu nou càrrec. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Desembre de 1950: Saluda del delegat de l'associació de veterans de guerra de Cuba i Filipines al cap de la Guàrdia Urbana i resposta per part d’aquest. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

Gener de 1951: Saluda del capità de la 4ª companyia de la Guàrdia Civil, Marcelino Trigo, adreçat al cap de la Guàrdia Urbana per notificar-li el seu nomenament; resposta d’aquest últim. (Arxiu Municipal de Manresa).