El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Presó de Manresa. Documents

 

   

2/3/1939: notificació del tinent coronel i comandant militar de Manresa a l’alcalde de la ciutat en què li demana allotjament per a tres de les seves companyies, ja que no poden romandre al convent de les Germanetes dels Pobres, que s’ha convertit en presó. En la seva resposta, l’alcalde li comunica que, una vegada s’hagi fet el trasllat de presos provinents del col·legi de Sant Ignasi, aquest edifici podrà allotjar les seves tropes. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

17/3/1939: correspondència entre el cap de la presó i l’alcalde en relació al recent trasllat de la presó del convent de Sant Ignasi al de les Germanetes dels Pobres. El cap de la presó sol·licita a l’alcalde si pot traslladar-hi unes taules de dibuix i un piano “bastante averiado”. La resposta de l’alcalde és favorable, mentre no ho reclami el veritable propietari. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

29/8/1939: petició de l’alcalde de Manresa al bisbe de Vic per tal que nomeni capellà de la presó preventiva de Manresa mossèn Valentí Santamaria. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

 

   

Novembre-desembre de 1943: petició del jutge d’instrucció de Manresa a l’alcalde perquè ordeni l’elaboració d’un plànol detallat de la presó i hi assenyali el trajecte que van seguir els presos fugats, dels quals ha d’instruir el cas. En la resposta, l’alcalde li tramet el plànol de la presó, amb una indicació detallada de la ruta d’evasió seguida pels presos. (Arxiu Comarcal del Bages)