El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

L'estraperlo

 • Fra-bascompte
  Esteve Bascompte i Vilanova
  “Les farineres es van fer riques”
  01:26
  13/10/2006
 • Fra-bascompte
  Esteve Bascompte i Vilanova
  El règim franquista deixava fer als grans estraperlistes
  02:44
  13/10/2006
 • Fra-bascompte
  Esteve Bascompte i Vilanova
  “Si vénen els inspectors, allà a la caixa hi ha un sobre”
  01:57
  13/10/2006
 • Fra-bascompte
  Esteve Bascompte i Vilanova
  Transportaven les mercaderies d'estraperlo en cotxes funeraris
  01:34
  13/10/2006
 • Fra-bascompte
  Esteve Bascompte i Vilanova
  Un capellà ajuda una petita estraperlista
  00:58
  13/10/2006
 • Fra-batriu
  Josep Batriu Agut
  El racionament i l'estraperlo de la postguerra
  01:34
  23/8/2013
 • Fra-batriu
  Josep Batriu Agut
  Els estraperlistes manresans
  03:17
  23/08/2013
 • Fra-grifell
  Lluís Grifell Pons
  “Quan la Guàrdia Civil entrava a la botiga ja tremolàvem tots”
  04:44
  19/07/2010
 • Fra-navarro
  Jaume Navarro Torras
  Pere Jorba va prohibir que es fes estraperlo
  00:46
  18/12/2009
 • Joan-rius
  Joan Rius Soler
  Alguns estraperlistes
  00:44
  16/10/2006