El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Visita de Franco a Barcelona (31-5-1949). Documents

 

     

Maig de 1949: invitació oficial adreçada pel governador civil, Eduardo Baeza, a l’alcalde de Manresa amb motiu de l’acte de recepció del general Franco a Barcelona. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

Maig de 1949: telegrama en què l’alcalde de Barcelona, baró de Terrades, convida l’alcalde de Manresa al sopar que es farà a l’Ajuntament de la capital catalana amb motiu de la visita de Franco. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

Maig del 1949: escrit de l'Ajuntament de Manresa adreçat als ajuntaments del seu partit judicial en què informa de la visita de Franco a Barcelona; s’hi indica a quin lloc exacte s'hauran de situar els representants municipals i també que els empresaris hauran de donar festa i pagar el jornal a tots aquells ciutadans que hi vulguin assistir: "Se ruega que tanto Vd. como el Ayuntamiento de su digna presidencia, hagan todo lo posible para que sea numerosa la concurrencia de ese pueblo al objeto de dispensar al Generalísimo Franco la cordial y calurosa acogida que merece por sus dotes de estadista y su acendrado patriotismo". Vegeu la relació d'ajuntaments als quals es va enviar aquest escrit i un altre en què se'ls informava del canvi de data, ja que finalment el general Franco va avançar un dia la seva visita a Barcelona. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

Maig-juny del 1949: l'alcalde comunica al “Jefe de la Casa Civil de S. E. el Jefe del Estado” l'acord pres per l'Ajuntament de fer constar en acta "su inquebrantable adhesión al Caudillo y de obsequiar con flores a su preclara esposa e hija", motiu pel qual li envien dos rams de flors perquè els faci arribar a "la egregia esposa del Generalísimo y de su hija, como expresión del respeto de este Ayuntamiento, el cual recuerda, con cariño y afecto, su inolvidable estancia en esta ciudad...". Tot i així, com podem veure al document del 25 de maig, l'acord de la Comissió Permanent era demanar audiència amb el general durant l'estada d'aquest a Barcelona. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

11/6/1949: programa del concert que ofereix l’Orfeó Català al general Franco amb motiu de la seva visita a Barcelona, sota la direcció del mestre Luís M. Millet. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

Juliol de 1949: carta del governador civil a l’Ajuntament de Manresa en què insta a fer efectiu el pagament dels 60 bitllets de tren demanats per anar a Barcelona amb motiu de la visita de Franco (el cost total puja 834 pessetes, és a dir, 13,90 pessetes per bitllet) i resposta de l'Ajuntament en què certifica que s’ha fet efectiu el pagament. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt