El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Visita del general Franco (1947). Documents

 

 

Maig de 1947: bans de l’alcalde que enalteixen la visita de Franco a Manresa i demanen a la població la millor rebuda possible: "Que nuestra Muy Noble, Muy Leal y Benéfica Ciudad -la Covadonga Catalana, la de San Ignacio de Loyola, la de la devoción a la Santísima Virgen María, la de las Batallas del Bruch- acuda unánime, entusiasta y gozosa a rendir al Generalísimo Franco el homenaje de nuestro cariño inextinguible y de nuestra adhesión inquebrantable". (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

19/5/1947: invitació de l’alcalde a la recepció que es farà amb motiu de la visita de Franco. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

 

Juny de 1947: relació de les factures ocasionades amb motiu de la visita de Franco a Manresa. Segons aquest document, el total de la despesa fou de 371.308'66 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

 
     

Juny-agost del 1947: correspondència entre l’Hotel Ritz i l’Ajuntament de Manresa en què es reclama l’import de la factura del “banquete oficial” ofert durant la visita de Franco a Manresa i, que puja 80.125 pessetes. Com es pot veure, el 18 d'agost l'Ajuntament encara no havia ingressat els diners. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

16/7/1947: carta de l’alcalde en què demana a les diferents entitats financeres que contribueixin a pagar les despeses ocasionades per la visita de Franco. Hi afirma que la visita ha produït "gastos de consideración" i que compta que les entitats respondran, "tratándose de finalidad tan patriótica". (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt