Vivències del temps
de la Guerra (1936/39)
a Manresa

Agafaven els tubs de l’orgue de l’església del Carme i es posaven a bufar

Testimoni: Antoni Molina Palau (Manresa, 13/6/1920)

Tema: Agafaven els tubs de l’orgue de l’església del Carme i es posaven a bufar

Durada: 02:35

Data de l'entrevista: 5/8/2008