Vivències del temps
de la Guerra (1936/39)
a Manresa

El saqueig i la crema del convent dels Frares Caputxins i el posterior dia de portes obertes

Testimoni: Lluís Soldevila i Mominó (Manresa, 29/12/1931)

Tema: El saqueig i la crema del convent dels Frares Caputxins i el posterior dia de portes obertes

Durada: 03:07

Data de l'entrevista: 16/07/2012