Vivències del temps
de la Guerra (1936/39)
a Manresa

Els enreixats de ferro de la Seu es van utilitzar per cobrir el torrent de Sant Ignasi

Testimoni: Josep Roca Comellas (Manresa, 28/01/1920)

Tema: Els enreixats de ferro de la Seu es van utilitzar per cobrir el torrent de Sant Ignasi

Durada: 00:42

Data de l'entrevista: 28/12/2009