Vivències del temps
de la Guerra (1936/39)
a Manresa

En plena guerra Joan Jorba va idear muntar una sucursal a Perpinyà per als treballadors que s'haguessin d'exiliar

Testimoni: Jaume Navarro Torras (Manresa, 03/02/1920)

Tema: En plena guerra Joan Jorba va idear muntar una sucursal a Perpinyà per als treballadors que s'haguessin d'exiliar

Durada: 01:30

Data de l'entrevista: 25/09/2009