Vivències del temps
de la Guerra (1936/39)
a Manresa

Mossèn Josep Bosch s'amaga unes hores a casa seva durant la crema dels objectes de Santa Clara

Testimoni: Lluís Soldevila i Mominó (Manresa, 29/12/1931)

Tema: Mossèn Josep Bosch s'amaga unes hores a casa seva durant la crema dels objectes de Santa Clara

Durada: 04:48

Data de l'entrevista: 16/07/2012