Vivències del temps
de la Guerra (1936/39)
a Manresa

"Tot el carrer Urgell, el carrer Mel, la plaça de Sant Domingo… estaven plens d'ossos"

Testimoni: Lluís Grifell Pons (Manresa, 04/10/1925)

Tema: "Tot el carrer Urgell, el carrer Mel, la plaça de Sant Domingo… estaven plens d'ossos"

Durada: 01:26

Data de l'entrevista: 21/07/2010