Vivències del temps
de la Guerra (1936/39)
a Manresa