Vivències del temps
de la Guerra (1936/39)
a Manresa

“Vaig ensenyar a les seves germanes on havia caigut mort mossèn Tanyà”

Testimoni: Soledat Serch Masafrets (Manresa, 29/03/1918)

Tema: “Vaig ensenyar a les seves germanes on havia caigut mort mossèn Tanyà”

Durada: 02:08

Data de l'entrevista: 05/07/2012