Bases del Premi Jacint Carrió i Vilaseca

Bases del Premi Jacint Carrió i Vilaseca per a treballs de recerca sobre la memòria històrica de Manresa i la
comarca del Bages

 

Convocat per l’Associació de Gent Gran Jacint Carrió, de Manresa
 

1. Podran optar a aquest premi tots aquells treballs de recerca i investigació històrica, estudis,
reculls de testimonis personals, biogràfics, autobiogràfics, etc., que facin referència a la
recuperació de la memòria històrica o popular. L’àmbit de l’estudi s’ha de cenyir a Manresa o a
qualsevol municipi de la comarca del Bages.
 

2. Podrà optar a aquest premi qualsevol persona, grup de persones, associació o entitat.
 

3. El premi està dotat amb 600 euros (impostos inclosos) per l’Ajuntament de Manresa.
 

4. Els treballs hauran de ser redactats en català, es podran presentar en qualsevol tipus de
suport, podran anar acompanyats del material gràfic que es cregui necessari i han de tenir un
màxim de 50 fulls d’extensió.
 

5. No podran optar al premi treballs publicats o recopilats anteriorment per qualsevol mitjà.
 

6. Cada treball s’haurà de presentar per triplicat, dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual
figurarà el títol del treball i la indicació “Premi Jacint Carrió i Vilaseca”. A l’interior del sobre hi
haurà de constar la identitat de l’autor o autors, l’adreça i el telèfon.
 

7. Els treballs que aspirin al premi Jacint Carrió i Vilaseca hauran de ser lliurats abans del 31
d’octubre, a la seu al Bages d’Òmnium Cultural (Bruc, 99, 1r. 08242 Manresa), o en
mà, de dos quarts de vuit a dos quarts de nou del vespre.
 

8. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la cultura, la seva composició es farà
saber oportunament i les decisions que prengui seran inapel·lables.
 

9. El jurat podrà declarar el premi desert.
 

10. El veredicte del jurat es farà públic en el transcurs de l’acte de lliurament dels Premis
Lacetània, a finals de novembre.
 

11. L’Associació de Gent Gran Jacint Carrió posarà a disposició de l’autor o autors la possibilitat
de difondre el seu treball mitjançant diferents webs de recuperació de memòria històrica.
 

12. L’Associació de Gent Gran Jacint Carrió, la seu territorial del Bages d’Òmnium Cultural i el
jurat decidiran sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, les quals es pressuposen
acceptades íntegrament per tots aquells que hi participin.