Fitxa tècnica del llibre

 

CARRIÓ, Jacint

Manresa-Mauthausen- Gusen. Deportació i retorn d’un home compromès amb la llibertat.

Edició a cura d’Àngels Fusté i Gamisans
 

 

 

Edita: Centre d’Estudis del Bages
Col·lecció “Memòria”, núm. 4

Via de Sant Ignasi 40. Tel.: 93 873 65 25
08241 Manresa

1ª edició: febrer del 2001
2ª edició: maig del 2001

185 pàgs. (13 x 21 cm), il·lustrat

Preu: 12 euros

© Centre d’Estudis del Bages, per l’edició

© Text original: Jacint Carrió i Vilaseca

Reelaboració i ampliació del text original a partir d’entrevistes personals: Àngels Fusté i Gamisans

Coordinació de l’edició: Joaquim Aloy i Bosch

© Procedència de les fotografies: col·lecció particular de Jacint Carrió i Vilaseca i imatges de diferents fons sobre la deportació a camps nazis editades per a la seva difusió

Disseny i producció: Farell dissenyadors i editors
Carme Baldelló 2 bis
08295 Sant Vicenç de Castellet

ISBN: 84-87618-52-9
D.L.: B-4016-01

Centre d’Estudis del Bages

Amb la col·laboració de l’ Ajuntament de Manresa i del Centre d’Història Contemporània de Catalunya