L’expedient de Lluís Companys
de l’Arxiu de Salamanca