LES IMATGES EN UN LLIBRE
La majoria d’aquestes imatges es van publicar al 1r volum de La Restauració (1875-1931), de la col·lecció “Història Gràfica de Manresa”.
Per a més informació: Edicions Parcir