Web de

Josep Maria Planes i Martí

Escriptor manresà (1907-1936).

Pioner i víctima del periodisme d'investigació

Crèdits

Autor: Joaquim Aloy i Bosch

 

Disseny del web: Arnau Aloy i Olivé

 

Maquetació web: PSDaWEB

 

Agraïments: Família Planas, Jordi Finestres, Josep Alert, Àngels Fusté, Conxita Parcerisas, Jordi Estrada, Marc Torras i Pere Gasol

 

Procedència dels articles de Josep Maria Planes: Arxiu Comarcal del Bages i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

 

Manresa, novembre del 2007 (publicació del web) i juliol del 2009 (renovació i ampliació del web)

 

L’elaboració d’aquesta pàgina ha comptat amb una subvenció de la Institució de les Lletres Catalanes per a la creació o renovació de pàgines web sobre literatura catalana l’any 2007.