Web de

Josep Maria Planes i Martí

Escriptor manresà (1907-1936).

Pioner i víctima del periodisme d'investigació

El cop d'estat

(“La Publicitat”, 11-6-1936)

 

No es necessita gaire imaginació per suposar a què anaven destinats aquests cent uniformes de guàrdia civil que la policia ha descobert a Madrid. Tant des del Poder com des de l'oposició, els feixismes han adoptat uns mètodes calcats sobre els procediments de violència dels gàngsters americans. Recordeu la matança de Munic, a últims de juny de l'any 1934, que Hitler dirigí personalment; recordeu el "putsch" dels nazis austríacs, disfressats de policies, que assaltaren la cancelleria de Viena, pocs dies després del cop de Munic, i assassinaren Dollfuss. Si la memòria no ens falla, aquest equip de nazis disfressats estava compost també de cent persones.

 

Cent falsos policies a Viena. Cent falsos guàrdies civils a Madrid. A Viena, malgrat haver mot el cap del Govern, el cop d'estat fracassà, com fracassaran irremissiblement tots els cops d'estat que no comptin amb la complicitat del Govern o de les altres magistratures del país. Amb els ressorts de vigilància i de repressió de què disposen els Estats moderns, és dificilíssim, per no dir impossible, que un assalt organitzat des del carrer i, per tant, des de la il·legalitat, pugui tenir cap esperança d'èxit. Aquestes raons són valedores amb el benentès que donem per suposat que en els llocs estratègics del Govern -Presidència, Governació, Guerra- hi haurà homes disposats a actuar amb energia. Avui dia, per la violència, el Poder solament podrà ésser arrabassat de mans de gent que estigui disposada a deixar-se'l prendre.

 

Sortosament, la República no es troba pas en aquest cas. Caldria, doncs, que aquestes famoses classes conservadores que somniem amb la implantació violenta d'una dictadura de dretes, reflexionessin sobre les conseqüències que reportaria en aquests moments un cop d'estat feixista fracassat. Els senyors de "La Veu de Catalunya" que amb tanta insistència destaquen les vel·leitats dictatorials de Largo Caballero, potser farien una tasca més útil per a la seva clientela si s'ocupaven, amb no menor tenacitat, del desastre que significaria un intent de cop de força per part de les dretes. Perquè el senyors de "La Veu" no deuen pas ignorar que eren gent de drets els organitzadors d'aquesta aventura dels uniformes dels guàrdies civils, com són gent de dreta la major part de conspiradors que des de l'endemà del 16 de febrer teixeixen complots, més o menys ridículs, més o menys seriosos, destinats a enderrocar la República.

 

Així com un cop d'estat marxista ens portaria fatalment a una situació de força de tipus reaccionari, un cop d'estat feixista ens portaria a una situació de força de tipus exactament contrari.

 

La gent de seny -si és que encara en queda a una i altra banda- sabran què els convé".