La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

“Revista Ilustrada Jorba”

 

Publicació econòmica manresana que va sortir mensualment des del juliol de 1909 fins al desembre de 1937. Durant l’època republicana, els seus directors foren Antoni Busquets i Punset i Miquel Bosch i Jover. El seu tiratge assolia els quinze mil exemplars mensuals i es repartia gratuïtament als clients i proveïdors que la Casa Jorba tenia arreu de l’Estat, per la qual cosa era escrita bàsicament en castellà.

A més de la seva funció comercial i propagandística, la Revista tenia un caire lúdic i cultural molt remarcable. Això, juntament amb l’abundància d’il·lustracions -normalment obra de Lluís Uró- la feien molt popular.