La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Albagés i Ventura, Josep. Documents

 

(Documents procedents de l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa).

Any 1933. Cartes de Josep Albagés, com a president de l'entitat Bela Espero, a l'Ajuntament de Manresa i a la seva Comissió de Cultura, convidant-los a assistir a la lliçó inaugural del curs d'Esperanto promogut per l'entitat; al mateix temps els demana col·laboració per a la realització del curs; vist-i-plau de l'Ajuntament donant conformitat a la petició de Josep Albagés.

 
L2
 
 
L3