La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Altres sindicats

A més de la CNT i la UGT, hi havia d’altres sindicats amb més o menys influència. Cal destacar especialment, la Unió de Rabassaires, un sindicat  que defensava els interessos dels pagesos no propietaris de la terra que treballaven, que reivindicava l’accés a la propietat dels rabassaires i recolzava la Llei de Contactes de Conreu aprovada pel Parlament de Catalunya.

Per això, la Unió de Rabassaires donà suport als Fets del 6 d’Octubre del 1934, les conseqüències dels quals comportaren un agreujament de la situació social al camp, tant al Bages com a altres comarques catalanes. El principal dirigent al Bages d’aquest sindicat fou  Nònit Puig.

També cal esmentar “El Ràdium”, sindicat dels contramestres del tèxtil i el Sindicat Autònom de Vetaires.