La República a Manresa
en un clic (1931-1936)

Antoni Quintana Torres sobre l'escola La Salle

Testimoni: Antoni Quintana i Torres (Capellades, 20-4-1920)
Tema: Escola La Salle
Data de l’entrevista: juny del 2006